В какво вярват успешните хора?

В какво вярват успешните хора – това, в което всеки от нас вярва се превръща в начин на мислене, а по-късно и в реалност. Съгласно постулатите на познавателната психология, хората несъзнателно „блокират“ онази информация, която постъпва от външния свят и която не е в съгласие със собствения им свят, разбирания и вярвания. В резултат се оказва, че успешните хора, дълбоко вярват, че притежават способността да успяват. На тях не са им присъщи мислите за провал. Те не говорят, не мислят, не допускат дори възможността за неуспех.

Позитивно мислене срещу позитивно знание – винаги действайте по начин, който е в синхрон с вашите вярвания. Най-важната система за вярвания, ще помогне за вашия успех и сами ще може да изградите „проспериращо съзнание“, при което да сте на 100% убедени и да вярвате, че ще постигнете своите финансови цели. Това се нарича позитивно знание. Такова, за разлика от позитивното мислене, често се ограничава до конкретно желание или надежда, че нещата ще се случат по начина, по който ги очакваме. Позитивното знание е позитивно мислене и увереност, че каквото и да стане, начинанията ще са увенчани с успех.’, ‘Фактори повлияващи финансовия успех’, ‘Хората винаги са се интересували от отговори на въпроси: „Как да бъда успешен в своята работа“ и „Какво да направя, за да печеля много пари?“.

Смята се, че разковничето на успеха се крие до голяма степен в социално-психологическите умения на хората. Това съвсем отрича тезата, че нещата опират само до професионални качества и компетенции.

С особена сила този фактор оказва голямо влияние  в бизнеса с недвижими имоти. В този бранш основополагащ е контактът с клиента

Хората винаги са се интересували от отговори на въпроси: „Как да бъда успешен в своята работа“ и „Какво да направя, за да печеля много пари?“.

Смята се, че разковничето на успеха се крие до голяма степен в социално-психологическите умения на хората. Това съвсем отрича тезата, че нещата опират само до професионални качества и компетенции.\r\nС особена сила този фактор оказва голямо влияние  в бизнеса с недвижими имоти. В този бранш основополагащ е контактът с клиента. Според много успешно реализирали се бизнесмени и хора със стабилни финансови възможности, тайната на успеха се крие в личния чар, умението за ефективно общуване, умението да се печели доверие в клиента. Когато са на лице всички тези, умението да се печелят пари идва от само себе си. Това се нарича „Закон на вярата“, а подтекста му гласи: „Това, което чувствате и вярвате се превръща във ваша реалност“.
В какво вярват успешните хора – това, в което всеки от нас вярва се превръща в начин на мислене, а по-късно и в реалност. Съгласно постулатите на познавателната психология, хората несъзнателно „блокират“ онази информация, която постъпва от външния свят и която не е в съгласие със собствения им свят, разбирания и вярвания. В резултат се оказва, че успешните хора, дълбоко вярват, че притежават способността да успяват. На тях не са им присъщи мислите за провал. Те не говорят, не мислят, не допускат дори възможността за неуспех.   Позитивно мислене срещу позитивно знание – винаги действайте по начин, който е в синхрон с вашите вярвания. Най-важната система за вярвания, ще помогне за вашия успех и сами ще може да изградите „проспериращо съзнание“, при което да сте на 100% убедени и да вярвате, че ще постигнете своите финансови цели. Това се нарича позитивно знание. Такова, за разлика от позитивното мислене, често се ограничава до конкретно желание или надежда, че нещата ще се случат по начина, по който ги очакваме. Позитивното знание е позитивно мислене и увереност, че каквото и да стане, начинанията ще са увенчани с успех. ‘ Фактори повлияващи финансовия успех

Смята се, че разковничето на успеха се крие до голяма степен в социално-психологическите умения на хората. Това съвсем отрича тезата, че нещата опират само до професионални качества и компетенции.

С особена сила този фактор оказва голямо влияние  в бизнеса с недвижими имоти. В този бранш основополагащ е контактът с клиента.
Според много успешно реализирали се бизнесмени и хора със стабилни финансови възможности, тайната на успеха се крие в личния чар, умението за ефективно общуване, умението да се печели доверие в клиента. Когато са на лице всички тези, умението да се печелят пари идва от само себе си. Това се нарича „Закон на вярата“, а подтекста му гласи: „Това, което чувствате и вярвате се превръща във ваша реалност“.
В какво вярват успешните хора – това, в което всеки от нас вярва се превръща в начин на мислене, а по-късно и в реалност. Съгласно постулатите на познавателната психология, хората несъзнателно „блокират“ онази информация, която постъпва от външния свят и която не е в съгласие със собствения им свят, разбирания и вярвания. В резултат се оказва, че успешните хора, дълбоко вярват, че притежават способността да успяват. На тях не са им присъщи мислите за провал. Те не говорят, не мислят, не допускат дори възможността за неуспех.
Позитивно мислене срещу позитивно знание – винаги действайте по начин, който е в синхрон с вашите вярвания. Най-важната система за вярвания, ще помогне за вашия успех и сами ще може да изградите „проспериращо съзнание“, при което да сте на 100% убедени и да вярвате, че ще постигнете своите финансови цели. Това се нарича позитивно знание. Такова, за разлика от позитивното мислене, често се ограничава до конкретно желание или надежда, че нещата ще се случат по начина, по който ги очакваме. Позитивното знание е позитивно мислене и увереност, че каквото и да стане, начинанията ще са увенчани с успех.